Att välja och köpa pool

Att välja och köpa pool

"Ingen mening att skaffa pool när man bor i Sverige, med vår korta sommar..."

Inget kan väl vara mer felaktigt. Ärligt talat, hur många gånger per sommar kan vi egentligen bada i havet med dräglig badtemperatur? Med en swimmingpool skapar du en samlingsplats och förlänger sommaren på ett underbart sätt.

Nedan ger vi en snabb guide över vad som är bra att tänka på när du ska köpa och bygga en pool.

Snabbguide till ett härligt morgondopp

Innan jobbet är det många som uppskattar ett dopp och när helgen kommer är njutningen riktigt nära till hands. En pool installerad och klar på din gård är faktiskt mycket närmare än du tror.


"Poolen blir snabbt samlingspunkten för hela familjen. Gärna ihop med grillen, matplatsen och solaltanen."


VÄLJ RÄTT POOLTILLVERKARE

Med en pool från MIami Pool, tillverkad i Magnelis stålplåt med en botten av sand, som sedan "kläs" med en vacker formsvetsad poolduk (pool-liner) har du en tålig och stark pool. En pool som inte skall tömmas på vintern.

Det ställs hårdare krav i Sverige på en pool jämfört med många andra länder. Vi har kyla, värme, tjäle, snö - ja, alla slags väder. Miamipoolen är naturligtvis konstruerad för vårt klimat. Den skall vara vattenfylld året runt.

VAD KOSTAR EN MIAMIPOOL?

Den tiden är förbi när en pool var en ouppnåelig lyxpryl unnat ett fåtal. I dag får man en nergrävd pool för cirka 50.000:- exkl. grävning och eget arbete. Alternativet är att gjuta och sedan sätta kakel och då kommer du snabbt upp i mycket högre kostnader.

Miamipoolen är därför ett av de bästa alternativen när du vill bygga pool i Sverige. Låt gärna din lokala återförsäljare visa våra unika fördelar.

Våra återförsäljare

POOLMODELL & STORLEK

Den vanliga rektangulära poolen passar på de flesta tomter där byggnader och omgivning tillåter att poolen placeras i linje med dessa.

Om tomten sluttar så kan man bygga en stödmur ca 1 meter utanför poolen. Man fyller sedan utrymmet runt poolen med dränerande material. Därmed får poolen det stöd den behöver samt att det skapas en yta runt hela poolen där man kan gå och vistas.

Fri-form-poolen har den fördelen att man kan placera den lite på "sniskan" i förhållande till byggnader och uteplats utan att detta stör miljön.

Poolsortiment

OVANMARK POOL MONTAGE

Alla våra pooler levereras med en stomme som kan monteras helt eller delvis ovan mark. Vid montage helt ovan mark behövs en gjuten bot- tenplatta, kontakta närmaste återför- säljare för pris på ovanmarksmontage.

Observera; Om du skall gräva ner din Miami Pool så krävs det ingen gjuten bottenplatta. Billigare installation med bibehållen stabilitet.

BADDJUP

Våra pooler har ett baddjup på ca 1,35 meter vilket medger normalt bad och lek samt dykning från kanten. Om du väljer att utrusta din pool med en djupdel så varierar djupet på djupdelen beroende på poolmodell och storlek. Djupdelen bör ha ett baddjup på minst 2,0 me- ter om en svikt skall installeras. Våra modeller Rectangular, Lagoon och Kidney har djupdel som standardtillval.

Pooltyper med djupdel

LINERPOOL

Miamipoolen är av den pooltyp som är den mest byggda i världen, den sk ”liner poolen”. Med marknadens pålitligaste poolstomme som tillverkas i Timrå. Med en supermodern stansmaskin från svenska Pullmax har vi ett försprång på marknaden.

Det ställs mycket hårdare krav i Sverige på en pool jämfört med en pool som är framtagen för varmare klimat. Korrosion och yttre påverkan som t ex tjäl- och isbildning är några faktorer som spelar in.

PLACERING

Poolen bör om möjligt placeras i söderläge, detta för mesta möjliga solexponering. Ju mer sol desto behagligare badmiljö samt lägre uppvärmningskostnader. Något annat som man bör tänka på är att poolen bör ligga i lä. Vind- och insynskydd kan byggas om det naturliga läget inte innefattar detta.

DRÄNERING

Massorna runt poolen skall vara av dränerande material, sand, singel eller grus. Detta för att massorna inte skall binda fukt. Blöta massor kyler poolen och ökar därmed uppvärmningskostnaden. Det bör även ligga en dränering runt poolen i form av dräneringsrör om poolen placeras där grundvattennivån kan ligga högre än bottennivån på poolen. Detta är mycket viktigt om det finns risk för att grundvatten stiger upp runt poolen. Skulle grundvattnet stå runt poolen kommer kostnaden för uppvärmning av poolen att öka kraftigt.

OMGIVNING

Träd bör inte finnas i poolens närhet då löv och barr från dessa blåser ner i poolen och förorenar vattnet. Poolens reningsverk klarar normalt av en hel del löv, men kostnaden för vatten (mer backspolning) och kemikalier stiger något.

Runt poolen kan man använda olika typer av material, både gällande poolsarg och ytor runt om Det vanligaste är trätrall och stenplattor. Man kan även gjuta ett däck runt poolen och sedan lägga trall eller plattor utanför gjutningen. Detta är vanligt på våra fri-form pooler.

SPRÄNGA

Om du måste spränga för att få ner poolen i marken så är det mycket viktigt att sprickorna som blir i berget efter sprängningen tätas med betong eller att berget täcks med en fiberduk. Detta för att förhindra att sanden som skall placeras på poolbotten rinner ner i sprickorna. Skulle detta inträffa så blir poolbotten ojämn.

...ATT ÄGA POOL

Slutligen vill vi påminna dig om att även tänka på livet efter poolbygget. Det är inte svårt att sköta och äga en pool men man behöver förr eller senare hjälp med olika saker. Miami Pools nätverk av återförsäljare garanterar att denna service finns och är bra..