Vattentest32.121.400

Baquacil Testset PHMB & pH

330 kr

Pris giltigt 2024-05-18

Baquacil Testset PHMB & pH används för att mäta PHMB- och pH-värdet i poolen med hjälp av tabletter.

Håll enkelt koll på poolvattnets värden med detta lättanvända testset.

Levereras i förpackning med vattentest samt två kartor med testtabletter för PHMB och två kartor med testtabletter för pH (Phenol Red). Totalt 20 tabletter för PHMB och 20 tabletter för pH.

Testtabletterna kan sedan köpas separat, bland annat som kombiförpackning med tre kartor av respektive tablett, se produkt nedan:

Baquacil Indikatortabletter PHMB & pH 30 + 30 st

Mätvärden

En gång i veckan kontrolleras PHBM med ett testset eller teststickor. Lämplig nivå ligger mellan 30-50 mg/l. Med en PHMB-nivå på 30-50 mg/l säkerställs en kontinuerlig nedbrytning av de bakterier som överförs till vattnet.

Ett bra pH-värde ligger omkring 7,0-7,4. Om du har lågt pH är vattnet surt, detta gäller för värden under 7,0. Vatten med för lågt pH kan ge ögonsveda, är korrosivt för metalldelarna och kan resultera i grönt vatten om det finns koppar eller kopparlegeringar i din swimmingpool. Om du har högt pH är vattnet basiskt, detta gäller för värden över 7,4. Vatten med för högt pH kan kännas fett och obehagligt för de badande, se grumligt eller möjlkaktigt ut och ge kalkutfällningar.

Bruksanvisning

Ta av locket till testsetet och skölj rent testet invändigt med poolvatten.  Fyll sedan vattenkamrarna upp till markeringen för 10 ml med det vatten som ska testas.

För pH-mätning: Tillsätt 1 Phenol Red-tablett i vattenprovet i den vänstra kammaren.

För PHMB-mätning: Tillsätt 1 PHMB-tablett i vattenprovet i den högra kammaren.

Sätt på och tryck fast locket med pilsymbolerna på samma sida som färgskalan. Skaka om pooltestaren tills att tabletterna i de två kamrarna är helt upplösta. Du ser resultatet av mätningen om du håller upp pooltestaren mot dagsljuset och jämför färgen på vattenprovet med den närmaste färgskalan. Mätresultatet är det värde som kan avläsas när färgerna stämmer överens.

Dosera Baquacil

Via länken nedan kan du öppna och skriva ut en minneslapp med doseringsinstruktioner för Baquacil:

Doseringsinstruktioner Baquacil

Läs mer

Slut i lager, åter inom 1 vecka