Vattentest32.121.600

Teststickor Fosfat 10 st

235 kr

Pris giltigt 2021-03-02

Teststickor Fosfat 10 st används för att mäta fosfatnivåerna i din pool. Höga halter av fosfat gynnar algtillväxten och kan ge grumligt, grönt vatten.

Levereras i burk om 10 st.

Användning

Undvik att ta i teststickornas testdel. Doppa en sticka i poolvattnet och håll den under ytan i någon sekund. Ta upp stickan ur vattnet, skaka inte av eventuellt vatten som är kvar på stickan. Vänta cirka 15 sekunder och jämför sedan färgen med skalan på baksidan av burken.

Fosfat i poolen

Har du egen brunn och fyller poolen med det vattnet är sannolikheten stor för att det finns fosfat i vattnet, men det kan även förekomma vid användning av kommunalt vatten. Har du problem med algblomning och grönt vatten rekommenderar vi att du gör ett test för att se om det finns för höga halter av fosfater i poolvattnet innan du påbörjar en eventuell chockbehandling.

Har du konstaterat att algblomningen beror på höga halter av fosfater i poolen kan du sänka dessa nivåer med produkten Saniklar Phosphate Remover, artikelnummer 38.500.700.

Förutom de fosfater som eventuellt fanns i det vatten du fyllde poolen med kan nivåerna öka till följd av ett antal faktorer. Löv och blad som får ligga längre perioder i poolen bidrar till högre fosfatnivåer, liksom hudrester och kosmetika. Det är därför viktigt att man kontinuerligt rengör poolen och har god cirkulation och filtrering för att fosfathalten inte ska öka.

Fosfater är långlivade och bryts inte ner naturligt och därför kan mängden fosfat i poolen stiga snabbt. Grumligt, grönt vatten eller hala och slemmiga ytor kan vara tecken på för höga halter av fosfater.

Ju högre fosfatnivåer du har i pooler, desto svårare blir det att kontrollera algtillväxten. Detta innebär också att mer kemikalier behövs för att hålla god vattenhygien och motverka algtillväxten.

Läs mer

I lager

Du gillar kanske också…