Kemikalier

Hos oss hittar du ett stort utbud av kemikalier till din pool. Här hittar du klor, poolsalt, klorfria kemikalien Baquacil och flera typer av poolkemikalier för problemlösning.