Pumpar

Våra poolpumpar är noga utvalda för sin höga kvalitet och driftsäkerhet. Vi har pumpar med konstant hastighet och pumpar med variabel effekt där du själv reglerar hastigheten.

Poolens vatten bör filtreras 4 till 5 gånger per dygn. Det innebär att allt vatten ska ha passerat filtret på cirka 4 timmar. Du räknar ut vad din pump behöver ha för kapacitet genom att dividera poolens vattenvolym med 4. Ex 43 m³/4 h=10,75 m³/h.