Sandfilter

Ett bra reningsverk med pump och sandfilter är A & O till en pool. Vi har flera högkvalitativa och effektiva sandfilter till pool att välja bland.

Den vanligaste filtertypen för rening av poolvatten är sandfilter. Vattnet renas genom att det trycks genom sanden i filtrets tank. Med ett sådant filter får du klart vatten och en effektiv, lättskött och ekonomisk rening av din pool. Vi har två typer av filter: en rotationsgjuten i polyeten och en i glasfiber. Båda håller hög kvalitet och är mycket hållbara. Vilken storlek du ska välja beror på poolens storlek och pumpens kapacitet. Se rekommendationer i respektive produktbeskrivning.