Miami Roller

Miami Roller är ett mycket smidigt, halvautomatiskt skydd avsett för alla former av pooler i storlekar upp till 5 x 10 meter. Skyddet dras över poolen i en tamp och vevas ihop på ena sidan. Skyddet kan även flyttas om så önskas.

Skyddet förankras i ett antal fästpunkter på kortsidorna och består av ett antal dukar som har en bredd på cirka en meter. Dessa dukar har en kederlist insvetsad på var sida och de tvärgående rören har motsvarande kederspår som dukarna sitter fast i. Fördelen med denna konstruktion är att man får ett styvare rör samt att man slipper ursparingar för rören i duken. Dessutom kan man byta en liten duk om man skulle få en skada.

Miami Roller täcker poolen rektangulärt och vilar inte på vattenytan utan på poolkanten. Dräneringshål gör att regnvatten inte blir kvar på skyddet utan rinner ner i poolen. Har du en trappa på en kortsida kan skyddet anpassas för den.