Tillbehör26.200.850

Net Skim Filterpåsar 12 st

275 kr

Pris giltigt 2018-09-22

Net Skim filterpåsar 12 st är ett specialnät som monteras i ytvattenrenarens silkorg och ser till att även mindre partiklar fastnar där. Detta minskar belastningen på sandfilter och poolpump.

Påsarna är mycket elastiska och passar de flesta silkorgar.

Levereras i förpackning om 12 st påsar.

Ytvattenrenarens klafflucka, dvs den lilla luckan som sitter fram på ytvattenrenaren, gör att strömhastigheten ökar så att skräp från poolens vattenyta sugs in i ytvattenrenaren. I ytvattenrenaren sitter det en silkorg. I den fastnar större skräp som hamnar i poolen, till exempel löv. Mindre partiklar, såsom barr och insekter, sugs ner genom silkorgen och hamnar i sandfiltret. För att undvika detta rekommenderar vi att en produkt som kallas Net Skim används. Det är en finmaskig strumpa som träs över silkorgen och ser till att även små partiklar fastnar där. Detta i sin tur gör att belastningen på sandfiltret minskar eftersom det blir mindre skräp som hamnar där. Dessutom minskar risken för att pumpen ska täppas igen.

Oavsett om du använder Net Skim eller ej måste du med jämna mellanrum kontrollera att silkorgen i ytvattenrenaren inte är full med skräp eftersom cirkulationen då försämras. Kontrollera därför silkorgen ofta, minst en gång i veckan, och och töm den vid behov.

Läs mer

I lager