• Inga produkter i varukorgen.
large-desktop
desktop
small-desktop
large-tablet
tablet
small
Bygg din drömpool - Testa vår poolkonfigurator Bygg din pool

Håll poolen ren & fräsch Vattenflöde

Miami Pool » Våra swimmingpooler » Vattenflöde

Vattnet i poolen bör passera filtret ca 4-5 gånger per dygn. Därför rekommenderar vi att cirkulationen körs hela dygnet. Vill du av någon anledning ej låta pumpen gå på natten, bör kanske en större pump installeras så att vattnet ändå cirkulerar ca 4-5 ggr/dygn. Rent och klart vatten är viktigt för att du ska trivas med din swimmingpool.

YTVATTERNENAREN POOLENS UTLOPP

Vi startar vår resa genom poolens cirkulationssystem vid ytvattenrenaren. Den ser till att ytvattnet hålls fritt från skräp, löv, barr mm. Det som inte sjunker direkt, hamnar i ytvattenrenarens uppsamlingskorg, som är mycket lätt att tömma via en inspektionslucka i marknivå. Det skräp som ändå hamnar på botten måste tas upp med bottensugutrustningen. Flytslangen och sugmunstycket fästes i teleskophandtaget. Den andra änden på flytslangen ansluts i ytvattenrenaren.

Under bottensugningen av poolen samlas skräp och grövre smuts i ytvattenrenaren och/eller pumphusets silkorg, medan finare smutspartiklar stannar i filtret. Poolens vatten passerar och renas i filtret. Miamipoolen levereras med ett utlopp monterat en bit under ytvattenrenaren. Detta för att få en bättre cirkulation av poolens vatten. Dessutom elimineras risken av att pumpen går torr och skär, om vattennivån skulle sjunka under ytvattenrenarens nivå.

CIRKULATIONSPUMP

Från ytvattenrenaren och ev. utlopp dras separata rör fram till pumpen. Där monteras ventiler på respektive rör just innan de förenas för anslutning till pumpen. Vattenflödet kan då lätt regleras, tex vid bottensugning, vinterisering av poolen etc. Vid bottensugning stängs utloppet för att få allt sug från ytvattenrenaren.

FILTER

Den vanligaste filtertypen är sandfilter. Där renas poolens vatten genom att detta filtreras genom sanden i filtrets tank.

När sanden blir smutsig minskar genomströmningen. Detta syns på den manometer som sitter väl synlig på filtertankens centralventil samt på cirkulationen i poolen. På toppen eller i anslutning till filtret sitter en centralventil med sex olika lägen. När manometern visar ett för högt tryck, ställer du helt enkelt ventilen på backspolning och sanden i tanken rengörs. Smutsvattnet går direkt i avloppet. När du i siktglaset – som sitter på ventilen – ser att vattnet är rent, vrider du tillbaka handtaget till vanlig drift igen. Backspolningen, som bara tar några minuter, gör du under högsäsong ca en gång i veckan.

VÄRMESYSTEM VÄRMEVÄXLARE

Från filtret kommer nu vattnet rent och fräscht för att värmas. Det finns två typer av värmare, den ena är en el-värmeväxlare och den andra är en värmeväxlare.

Har man en villapanna som eldas med olja eller ved i närheten av platsen där poolens reningsutrustning skall placeras, så är hetvatten att föredra. Det blir billigare med uppvärmning från pannan och så har hetvattenväxlaren större effekt så att det går fortare att värma upp poolen på våren. En värmeväxlare kan även kopplas till en värmepump om man har en sådan.

VÄRMESYSTEM SOLVÄRME

Ett mycket ekonomiskt alternativ är solfångare, som i princip klarar av hela sommarens pooluppvärmning. Tidigt på våren och sent på hösten måste man naturligtvis ha tillskottsvärme. Det finns en regel som säger att man bör ha solfångare som i yta motsvarar mellan 50% och 75% av poolens storlek i m2. Detta för att bli självförsörjande på poolvärme.

VÄRMESYSTEM VÄRMEPUMP

Detta är ett ekonomiskt alternativ för uppvärming av er pool. Värmepumpen utnyttjar energin från luften. Dagens värmepumpar är effektiva och energisnåla, lätta att installera och tar liten plats vid poolen. Värmepumpen installeras utomhus och direkt på poolens returledning.

INLOPP

Nu har vi strax gjort vår “poolen-runt-resa”. Tänk på att om ett solfångarsystem skall användas, så bör filterpumpen dimensioneras för detta. Viktigt är också att om solfångare kopplas in på systemet, så skall anslutningen ske före värmeväxlaren.

Värmeväxlaren arbetar då, om den är tillslagen, när poolvattnets temperatur inte är den du önskar.

Efter att vattnet passerat värmeväxlaren, flödar det vidare till poolen, via två inlopp med riktbara insprutningsmunstycken.

Jag vill veta mer

Ta hjälp av ett riktigt proffs - Hitta närmaste återförsäljare Hitta återförsäljare