Solfolie

Vår solfolie till pool är tillverkad av halvtransparent polyetenplast med GeoBubble-teknologi som släpper igenom ljus från både solen och poolbelysningen. Poolvattnet direktuppvärms av solen och folien fungerar samtidigt som värmeisolering. Även kemikalieförbrukningen reduceras vid användning av solfolie.

Skyddet flyter på vattenytan och behöver inte fästas på något sätt. Materialet är speciellt framtaget för att användas i pooler. Folien är behandlad för att både klara solens UV-ljus och de kemikalier som man använder i poolen, exempelvis klor som annars är frätande på plastmaterial.

Solfolie kan även används till inomhuspooler och då främst för att förhindra onödig avdunstning.