Bottensugar

För att få upp små och stora partiklar i poolen som sjunker till botten bör du regelbundet dammsuga poolen. Vi har flera olika modeller av bottensugmunstycken som kopplas ihop med en flytslang till poolens ytvattenrenare. Poolvattnet och smutsen från botten sugs in och renas via sandfilteranläggningen, för att åter komma ut rent och klart.