Värmepumpar

Värmepumpar anses idag vara det idealiska sättet för att värma upp pooler. Med en av våra värmepumpar installerad i ert poolsystem kan ni minska uppvärmningskostnaden av poolen med upp till 80 procent.

Varför poolvärmepump?

Med en luftvärmepump kopplad till din swimmingpool håller du en konstant behaglig vattentemperatur, något som säkerställer att du kan bada från tidig vår till sen höst – oavsett vad vädrets makter bjuder på.

Våra luftvärmepumpar är speciellt framtagna för uppvärmning av swimmingpooler. De är väldigt effektiva och har en mycket hög verkningsgrad. Att installera en poolvärmepump är dessutom enkelt. Pumpen placeras utomhus, helst i så soligt läge som möjligt, och ansluts direkt på returledningen till poolen. Därefter ska den bara anslutas till elnätet.

Absolut bäst verkningsgrad får du om du tillsammans med din värmepump också har ett poolskydd eller ett pooltak som kapslar in värmen och säkerställer att den värme som uppnås också stannar kvar i poolvattnet.