Förbrukning32.121.450

Baquacil Indikatortabletter PHMB & pH 30 + 30 st

320 kr

Pris giltigt 2023-12-02

Baquacil Indikatortabletter PHMB & pH 30 + 30 st är testtabletter som används för att mäta PHMB- och pH-värdet i poolen. Används i testset för Baquacil, se artikelnummer 32.121.400.  Bra vattenvärden minskar risken för hud- och ögonirritation samt säkerställer god vattenhygien.

Levereras i kartor med totalt 30 st tabletter av varje sort.

Mätvärden

En gång i veckan kontrolleras PHBM med testsetet. Lämplig nivå ligger mellan 30-50 mg/l. Med en PHMB-nivå på 30-50 mg/l säkerställs en kontinuerlig nedbrytning av de bakterier som överförs till vattnet.

Ett bra pH-värde ligger omkring 7,0-7,4. Om du har lågt pH är vattnet surt, detta gäller för värden under 7,0. Vatten med för lågt pH kan ge ögonsveda, är korrosivt för metalldelarna och kan resultera i grönt vatten om det finns koppar eller kopparlegeringar i din swimmingpool. Om du har högt pH är vattnet basiskt, detta gäller för värden över 7,4. Vatten med för högt pH kan kännas fett och obehagligt för de badande, se grumligt eller möjlkaktigt ut och ge kalkutfällningar. Dessutom har klor sämre verkningsgrad.

Bruksanvisning för testsetet

Ta av locket till testsetet och skölj rent testet invändigt med poolvatten.  Fyll sedan vattenkamrarna upp till markeringen för 10 ml med det vatten som ska testas.

För pH-mätning: Tillsätt 1 Phenol Red-tablett i vattenprovet i den vänstra kammaren.

För PHMB-mätning: Tillsätt 1 PHMB-tablett i vattenprovet i den högra kammaren.

Sätt på och tryck fast locket med pilsymbolerna på samma sida som färgskalan. Skaka om pooltestaren tills att tabletterna i de två kamrarna är helt upplösta. Du ser resultatet av mätningen om du håller upp pooltestaren mot dagsljuset och jämför färgen på vattenprovet med den närmaste färgskalan. Mätresultatet är det värde som kan avläsas när färgerna stämmer överens.

Läs mer

Lagervara