Förbrukning32.121.350

Indikatortabletter pH Fotometer 10 st

45 kr

Pris giltigt 2024-06-17

Indikatortabletter pH Fotometer 10 st är testtabletter som används för att mäta pH-värdet i poolen. Tabletter märkta med Fotometer används i våra digitala mätare. Bra vattenvärden minskar risken för hud- och ögonirritation samt säkerställer god vattenhygien.

Levereras i karta om 10 tabletter.

Ditt badvatten får varken vara för surt eller för basiskt. Det handlar om att hitta ett värde som ligger så nära ditt eget naturliga pH-värde som möjligt. Med ett optimalt pH-värde försäkrar du dig samtidigt om att desinfektionsmedlen kommer att fungera som de ska.

Mätvärden

Ett bra pH-värde ligger omkring 7,0-7,4. Om du har lågt pH är vattnet surt, detta gäller för värden under 7,0. Vatten med för lågt pH kan ge ögonsveda, är korrosivt för metalldelarna och kan resultera i grönt vatten om det finns koppar eller kopparlegeringar i din swimmingpool. För att höja pH-värdet används produkten Saniklar pH Plus 5 kg, artikelnummer 38.600.200.

Om du har högt pH är vattnet basiskt, detta gäller för värden över 7,4. Vatten med för högt pH kan kännas fett och obehagligt för de badande, se grumligt eller möjlkaktigt ut och ge kalkutfällningar. Dessutom har klor sämre verkningsgrad. För att sänka pH-värdet används produkten Saniklar pH Minus 3 kg, artikelnummer 38.600.100.

Läs mer

I lager

Du kanske också gillar …