Tillbehör12.444.000

Manometer 1/4″ utvändig gänga

205 kr

Pris giltigt 2023-10-03

Manometer 1/4″ utvändig gänga passar alla typer av sandfilter. Mätområde 0 – 30 psi. Har 1/4″ utvändig gänga.

Manometer till pool

En manometer, även kallad tryckmätare eller trycktransmitter, används för att mäta övertryck eller undertryck i förhållande till rådande atmosfärstryck. Till pooler används manometrar för att hålla koll på trycket i sandfiltret. Om trycket ökar kan sanden vara tilltäppt och om trycket är lägre än normalt kan det ha bildats gångar i filtermediumet. Vid tryckförändringar ska sandfiltret backspolas. Håll därför koll på manometern och gör backspolning direkt om du ser att trycket förändrats. Vad som räknas som bra tryck variera mellan manometrar, men ett tips är att sätta en markering för var trycker ligger när filtret är nytt. På så sätt kan du hålla koll på vad som är ett bra värde och om det förändras.

Sandfilter

Tack vare sandfiltret renas poolens vatten kontinuerligt. Vattnet leds från pumpens övre utlopp till centralventilens övre inlopp. Därifrån leds vattnet till sandfiltertankens övre del och filtreras ner genom sanden. I botten av tanken finns 6 – 8 st små silar, så kallade dysor, som vattnet sugs in genom. Via röret mitt i tanken, det så kallade stigaröret, transporteras vattnet sedan upp till centralventilen. Vattnet leds därefter vidare genom centralventilens nedre utlopp till värmare eller pool.

Utloppet på centralventilens andra sida går till maskinrummets avlopp. Genom det röret backspolas sandfiltret rent. Det är viktigt att man håller sanden i sandfiltret ren. Sanden binder smuts som behöver forslas bort. Detta görs med en så kallad backspolning. När man backspolar rör man om sandbädden vilket gör att sanden inte packas till en hård massa.

Backspolning bör i normala fall genomföras en gång i veckan. Du bör där emellan hålla koll på manometern på sandfiltret. Om trycket ökar kan sanden vara tilltäppt. En backspolning ska då genomföras direkt. Om trycket är lägre än normalt kan det ha bildats gångar i sanden. Även då bör filtret backspolas direkt.

Vinterisering av pool

Vid vinterstängning av en pool är det flera steg som ska genomföras. Gällande sandfiltret är en viktig aspekt att du kommer ihåg att skruva lös manometern. Gör du inte det kommer manometern att frysa sönder.

Ställ centralventilen i läge Winter eller Waste. Ta bort centralventilen från filtertanken. Skruva bort siktglas och manometer från centralventilen. Förvara dessa på en frostfri plats. Om hela centralventilen förvaras frostfritt behöver siktglas och manometer inte demonteras. Lätta på den mindre bottenpluggen för att tömma tanken på vatten. Lätta inte på den stora, då finns det risk att sanden rinner ur tanken. Läs filtrets manual om du är osäker.

Läs mer

I lager