Doseringsutrustning38.131.200

Salt för klormaskin 25 kg

295 kr

Pris giltigt 2024-05-19

Salt för klormaskin 25 kg är ett snabblösligt salt som gör det enkelt att producera saltvatten i pooler.

Saltet är fritt från kalk och andra föroreningar.

Dosering 3-4 kg salt per m3 vatten vid installation av saltmaskinen.

Salt för pool

Till pooler vill man använda ett rent vakumsalt av hög kvalitet. Vårt poolsalt är snabblösligt för en enkel och effektiv användning i simbassänger och pooler som är utrustade med saltgenerator eller liknande automatiska sanitetssystem.

Hur fungerar en saltklorinator?

En saltklorinator är en maskin som producerar klor av salt. Genom elektrolys tillverkar saltgeneratorn natriumhypoklorit (natriumklorid) av vanligt salt. Tillverkningen av klor sker kontinuerligt och i normala fall behöver ingen manuell tillsats av klor. Observera dock att en saltklorinator inte läser av klorhalten i poolen, detta måste göras manuellt. Baserat på aspekter såsom temperatur och antalet badande kan saltklorinatorns inställningar därför behöva ställas om flera gånger per säsong.

Risker vid användning av saltklorinator

En saltklorinator är inte helt automatisk. Detta är en vanlig missuppfattning som lett till att många poolägare fått sina pooler förstörda. En saltklorinator minskar poolens underhåll på det sättet att du själv inte behöver dosera klor. Dock är det fortfarande mycket viktigt att du kontrollerar klorhalten och reglerar den efter behov. Även pH-värdet är viktigt att kontrollera ofta. Aspekter såsom temperatur, antal badande och hur ofta poolen används påverkar hur mycket klor som förbrukas i just din pool. Är det varmt och många badar samtidigt krävs till exempel en större mängd klor för att säkerställa bakteriedesinfektion och bibehålla god vattenkvalitet. Står poolen oanvänd och med poolskydd på under en längre period ska klorproduktionen minskas för att undvika överdosering. Höga klorhalter tillsammans med saltvattnet kan vara mycket skadligt för poolen och de badande. Det kan bland annat orsaka i röda ögon, irriterad hud och kraftigt missfärgad eller blekt liner. Tänk även på att om du har en poolstege i rostfritt är risken stor att denna rostar om du inte är noga med att ta upp den ur poolen då den inte används.

Läs mer

Slut i lager, åter om 1-2 veckor