Ytvattenrenare26.200.300

Ytvattenrenare Betongpool Lång hals

3 650 kr

Pris giltigt 2024-07-16

Ytvattenrenare betongpool lång hals är en ytvattenrenare i plast med extra lång hals till betongpooler. Används för rening av poolens vattenyta.

Kallas även skimmer eller bräddavlopp. Standardmodell för betongpool utan liner. Öppningens bredd 190 mm och höjd 130 mm. Halsens längd är 335 mm. Anslutning 2″ invändig gänga.

Ytvattenrenare

Vattnets flöde genom poolsystemet börjar med att vattnet sugs in i det bakomliggande systemet via ytvattenrenaren eller utloppet. Ytvattenrenaren, eller bräddavloppet som det också kallas, har som uppgift att hålla vattenytan fri från skräp. Ytvattenrenarens klafflucka, dvs den lilla luckan som sitter fram på ytvattenrenaren, gör att strömhastigheten ökar så att skräp från poolens vattenyta sugs in i ytvattenrenaren. I ytvattenrenaren sitter det en silkorg. I den fastnar större skräp som hamnar i poolen, till exempel löv. Mindre partiklar, såsom barr och insekter, sugs ner genom silkorgen och hamnar i sandfiltret. För att undvika detta rekommenderar vi att en produkt som kallas Net Skim används. Det är en finmaskig strumpa som träs över silkorgen och ser till att även små partiklar fastnar där. Detta i sin tur gör att belastningen på sandfiltret minskar eftersom det blir mindre skräp som hamnar där. Dessutom minskar risken för att pumpen ska täppas igen.

Oavsett om du använder Net Skim eller ej måste du med jämna mellanrum kontrollera att silkorgen i ytvattenrenaren inte är full med skräp eftersom cirkulationen då försämras. Kontrollera därför silkorgen ofta, minst en gång i veckan, och och töm den vid behov.

Läs mer

Slut i lager, åter om 1-2 veckor