Äga pool
Äga spabad
Använd klorfri spakemi
Byta vatten i spabad
Justera pH och alkalinitet i spa
Flocka spabadet mot grumligt vatten
Grumligt/mjölkigt vatten i spabad
Doseringsinstruktioner OxyBox
Rengöra spafilter
Uppstart av nytt spabad
Underhåll och skötsel av spabad
Rengöra rören i spabad
Hur mycket spakemi behöver du?
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Justera pH och alkalinitet i spa

Det är viktigt att kontrollera pH-värdet och alkaliniteten i ditt spabad. Här går vi igenom de optimala värdena och berättar hur du mäter och justerar pH och alkalinitet.

Optimala vattenvärden i spa

  • pH: 7,0 – 7,4
  • Alkalinitet: 80 – 120 ppm

Dessa värden testas med indikatortabletter, teststickor eller en digital mätmaskin.

SpaCare pH Down Granular 1,5 kg
SpaCare pH Down Granular 1,5 kg

Sänk pH-värdet i spa

Om du har högt pH är vattnet basiskt, detta gäller för värden över 7,4. Vatten med för högt pH kan se mjölkigt ut och ge kalkutfällningar.

Mät pH-värdet. Är det högre än 7,8 tillsätter du SpaCare pH Down genom att strö ut den önskade mängden över vattenytan samtidigt som alla massagepumpar är igång. Gör en ny mätning av pH-värdet efter 3 minuter. Upprepa vid behov.

Läs instruktionen på förpackningen eller använd kemiberäknaren för att se hur mycket du ska dosera.

 

SpaCare pH Up Granular 1 kg
SpaCare pH Up Granular 1 kg

Höj pH-värdet i spa

Om du har lågt pH är vattnet surt, detta gäller för värden under 7,0. Vatten med för lågt pH kan ge ögonsveda, är korrosivt och kan ge grönt vatten.

Mät pH-värdet. Är det under 6,9 tillsätts SpaCare pH Up. Strö försiktigt ut den mängd pH Up som ska tillsättas i vattnet. Massagepumparna ska vara på under och efter tillsättningen. Efter cirka 3 minuter gör du en ny mätning av pH-värdet. Upprepa vid behov.

Läs instruktionen på förpackningen eller använd kemiberäknaren för att se hur mycket du ska dosera.

SpaCare Alka Up 1 kg
SpaCare Alka Up 1 kg

Höj alkaliniteten i spa

Rätt alkalinitet gör det enklare att styra pH-värdet.

Mät alkaliniteten. Är värdet under 70 ppm till sätter du SpaCare Alka Up. Lös upp Alka Up i vatten i en ren plasthink och sprid lösningen i vattnet, starta massagepumpen på lägsta hastigheten. Vänta 15 minuter och kontrollera värdet igen. Justera vid behov med mer Alka Up. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4.

Läs instruktionen på förpackningen eller använd kemiberäknaren för att se hur mycket du ska dosera.

Sänk alkaliniteten i spa

Mät alkaliniteten. Är värdet över 150 ppm tillsätter du SpaCare pH Down. För att sänka alkalimängden med 40 mg/l i 1000 l vatten: lös upp 4 x 15 ml pH Down i cirka 2 liter rent vatten. Häll ut lösningen i badets djupa del. Under processen ska vattnet vara stilla, d.v.s. alla pumpar ska vara avstängda. Efter 1 timmes verkningstid startar du vattencirkulationen. Vänta i 15 min och kontrollera alkalimängden igen. Justera vid behov med mer pH Down genom att upprepa behandlingen. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4.