Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Fördelar med pooltak
Tillval till Diamant pooltak
Välj dörr till pooltaket
Lär dig om pooltakets olika delar
Så väljer du storlek på pooltak
”Att välja tak till poolen var en självklarhet”
Välja pooltak
Vanliga frågor om pool

Välj dörr till pooltaket

I priset på våra tak ingår alltid en standarddörr. Mot extra kostnad kan du lägga till en vädringslucka eller ytterligare en dörr. Nedan kan du läsa om vad du ska tänka på vid val av öppning samt hur du går tillväga vid beställning.

Pooltak Linie Diamant Miami Pool pool tak
Pooltak Linie med låsbar skjutdörr. Silverfärgad profil och klarglas.

Stege

Om du har utrustat din pool med en stege måste du ta hänsyn till var stegen är placerad när du väljer dörröppning. Om du har en stege på kortsidan måste du välja gaveldörren för att du ska kunna skjuta taket förbi stegen. Tänk på att se till att gaveldörren placeras på samma ställe där stegen sitter på poolens kortsida. Markera gärna ut stegen på ritningen vi skickar och notera hur många centimeter stegen sitter från poolens två närmaste hörn.

Gällande dörröppningen bör du även ha i åtanke att om du skjuter poolen från den sida du har stegen på ska gaveldörren vara på samma kortsida som stegen. Detta är det vanligaste alternativet. Om du skjuter taket mot den sida du har stegen ska gaveldörren placeras på motsvarande kortsida. Detta för att du ska kunna skjuta hela taket förbi stegen. Tänk då även på att du måste förlänga pooltaket så mycket på längden att du kan kliva upp och ner från stegen utan att krocka med taket.

Poolsarg

Om du har en poolsarg som är högre än marknivån måste du välja en lucka eller flärp, på kortsidan som ska skjutas över poolen, som är tillräckligt hög för att gå över sargen.

Takets högsta sektion

Utgå från att du står med ansiktet mot taket och att du ska skjuta det från dig. Du står då vid den sida där taket är som högst. Vissa av dörrarna kan enbart placeras på takets högsta sektion, något du bör tänka på då du väljer placeringen av taket så att du får dörren på den sida du önskar. Se specifikationerna nedan till respektive dörr för mer info.

Säkerhetslås

Till samtliga dörrar ingår ett låsbart handtag för extra säkerhet. Detta hindrar till exempel små barn och obehöriga från att enkelt komma in genom dörren på taket och ner i poolen.

Beställa dörr eller lucka

I priset på ditt pooltak ingår en standarddörr. De två översta alternativen i modellistan nedan är standarddörrar. Övriga två öppningar kan beställas mot tilläggskostnad.

När du beställer ett pooltak ska du välja vilken öppning du vill ha. Där väljer du också var den ska placeras. Dina val ska anges med fritext i ordern. Beroende på vilken dörr eller lucka du väljer finns det olika alternativ för placering, se utökad information under varje bild. Om du väljer skjutdörren ska du specificera på vilken sida dörren ska placeras. Utgå från att du står med ansiktet mot pooltaket och att du skjuter det från dig (det vill säga att du står på den kortsida där taket är som högst). Ska taket exempelvis ha dörren på höger sida skriver du ”Skjutdörr höger”. På samma sätt väljer du om gaveldörren ska vara på den låga eller den höga kortsidan.

När du beställer ditt tak kommer du att få en ritning av oss du ska godkänna innan vi påbörjar produktionen av just ditt tak. Baserat på vad du angett i din beställning markerar vi ut var din valda öppning ska sitta.

Gaveldörr till Diamant pooltak

Gaveldörr
Passar till Linie, Symphonie, Praktik och Prestige.
Placeras på valfri kortsida.
Välj lägsta eller högsta sektionen.
Välj höger eller vänster sida.
Standarddörr, ingår i takpriset.

Skjutdörr till Diamant pooltak

Skjutdörr
Passar till Linie, Symphonie, Praktik och Prestige.
Placeras på takets högsta sektion.
Välj höger eller vänster sida.
Standarddörr, ingår i takpriset.

Öppningslucka till Diamant pooltak

Öppningslucka
Passar till Linie, Symphonie, Praktik och Prestige.
Placeras på valfri kortsida.
Välj lägsta eller högsta sektionen.
Tillval med pristillägg.

Vädringsklaff för Diamant pooltak

Vädringsklaff
Passar till Linie, Symphonie, Praktik och Prestige.
Placeras på valfri kortsida.
Välj lägsta eller högsta sektionen.
Tillval med pristillägg.