Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool
Jag har svårt att få till pH-värdet
Det bildas skum i min pool
Det droppar vatten under min pump
Mitt poolvatten är grönt
Mitt poolvatten är mjölkigt, dimmigt eller grumligt
Min liner har gått sönder
Poolens vattennivå sjunker
Min pool har dålig/försämrad cirkulation

Det droppar vatten under min pump

Om det droppar vatten under poolpumpen har sannolikt pumpens axeltätning gått sönder, kontakta din återförsäljare för att köpa en ny tätning eller för att få hjälp med reparation.

Hitta återförsäljare