Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool
Jag har svårt att få till pH-värdet
Det bildas skum i min pool
Det droppar vatten under min pump
Mitt poolvatten är grönt
Mitt poolvatten är mjölkigt, dimmigt eller grumligt
Min liner har gått sönder
Poolens vattennivå sjunker
Min pool har dålig/försämrad cirkulation

Poolens vattennivå sjunker

Under olika perioder, exempelvis vid vår och höst då luften är kallare än vattnet i poolen, är det normalt att det dunstar vatten. Vid hög badbelastning brukar också vattennivån sjunka då vattnet skvätts ur poolen. Skulle vattennivån sjunka mer än normalt kan du ha ett läckage i poolen. Vad som är normalt är dock svårt att svara på, men en riktlinje är att du sällan behöver oroa dig om vattennivån sjunker mindre än en cm per dygn.

Vid misstanke om läckage, börja med att låta poolen stå täckt, d.v.s. med skydd på, i minst ett dygn. Har du inget läckage ska vattennivån inte sjunkit när du tittar efter ett dygn.

Har vattennivån sjunkit trots att poolen stått täckt, leta efter droppande rör och kopplingar eller eventuella revor i linern. Om inget hål hittas, låt vattennivån sjunka tills den stabiliseras. Skadan finns då i poolens vattenlinje. Stannar vattennivån precis under ytvattenrenare, belysning eller in- och utlopp finns läckan sannolikt i tätningen mellan liner och stomme eller i rörsystemet.

Om du lokaliserar en liten reva i linern kan denna lagas med vår reparationssats för poolliner. Reparationslimmet går att använda under vatten, så du behöver inte tömma poolen. I artikeln Min liner har gått sönder kan du läsa mer om vad du gör om din liner är trasig.