Förbrukning32.121.320

Indikatortabletter DPD 1 Fotometer 10 st

33 kr

Pris giltigt 2019-05-26

Indikatortabletter DPD 1 Fotometer 10 st är testtabletter som används för att mäta fritt klor i badvattnet. Tabletter märkta med Fotometer används i våra digitala mätare. Bra vattenvärden minskar risken för hud- och ögonirritation samt säkerställer god vattenhygien.

Levereras i karta om 10 tabletter.

Fritt, bundet och totalt klor

Det vi i dagligt tal kallas klor delas i själva verket in i tre kategorier: fritt klor, bundet klor och totalt klor. För att göra det extra svårt kallas dessa vid mätning även DPD 1, DPD 2 och DPD 3.

När klor doseras i en pool är det fritt klor (DPD 1), vilket angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar övergår det från fritt till bundet klor (DPD 2). Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritation på ögon och slemhinnor. Totalt klor (DPD 3) utgör summan av det fria och bundna kloret.

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. Bundet klor reduceras genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat.

Mäta klor

För att mäta klorhalten används testset, teststickor eller digitala mätare.

Fritt klor, DPD 1: 1-3 ppm

Bundet klor, DPD 2: max 0,5 ppm

Totalt klor, DPD 3: 1-3 ppm

Läs mer

I lager

Du gillar kanske också…