Tillbehör38.130.600

ZeoAqua filtermedium 0,7-1,2 mm 20 kg säck

415 kr

Pris giltigt 2024-05-22

ZeoAqua är ett nytt och effektivt filtermedium som ersätter filtersand och -glas i sandfilter till pooler.

ZeoAqua är en extremt porös vulkanisk mineral som med naturlig trippelfiltrering ned till 2 mikron ger kristallklart vatten med mindre ansträngning. Det ger effektivare filtrering, minskat kemikaliebehov, stabilare pH-värde samt lägre energiförbrukning och lägre kostnader. ZeoAqua kan användas i nya och befintliga filter, och enbart 60% av den rekommenderade vikten för sand eller filterglas behövs.

Levereras i säck om 20 kg.

Naturlig rening av poolvatten

Med sin trefaldiga filtrering (makro, nano och katjonbyte) ger ZeoAqua en effektiv filtrering av partiklar ned till 2 mikron. Mineralens unika struktur gör att poolvattnet renas otroligt effektivt och att du får kristallklart vatten med mindre ansträngning. Med ZeoAqua i ditt filter förebyggs alger, bakteriell tillväxt och utveckling av parasiter, t.ex. oocyter från kryptosporidium som desinfektionsmedel går bet på. Det kapslar även effektivt in gifter och tungmetaller genom katjonbyte.

Spara energi och vatten

Samtidigt som vattnet renas effektivare minskar både energiförbrukningen och slitaget på pumpen eftersom flödesmotståndet blir lägre när vattnet inte enbart trycks mellan sandkorn utan även flödar fritt igenom själva zeolitkristallerna medan det filtreras. Med ZeoAqua i ditt sandfilter sänks även vattenförbrukningen, energiförbrukningen och arbetsinsatsen eftersom du inte behöver backspola lika ofta. Förbrukningen av poolkemikalier såsom klor, flockningsmedel och pH-justering minskar också avsevärt, vilket gör att du sparar mycket pengar på lång sikt.

Vad är ZeoAqua?

ZeoAqua är en zeolitmineral som bildats på naturlig väg när lava från underjordiska vulkaner kom i kontakt med havsvatten. Det som skiljer zeoliter från andra mineraler är dess struktur som består av cirka 30% håligheter och gångar så små att de kan sortera ut och fånga upp olika molekyler. ZeoAqua är därför ett mycket effektivare alternativ till vanlig filtersand och filterglas. Det klarar en högre belastning av badande och ger ett kristallklart och rent vatten. Det är inte allergent och irriterar varken ögon, hud eller orsakar luftvägsinfektioner. ZeoAqua används därför som filtermaterial i allt från badtunnor och trädgårdspooler till några av Europas största simanläggningar.

Användning

Inga justeringar behöver göras för filteranläggningen, det är bara att byta ut den gamla sanden mot ZeoAqua. Eftersom ZeoAqua är porösare än sand räcker det med ca 60 procent av den rekommenderade vikten för sand eller filterglas. Har du ett sandfilter som ska ha 100 kg sand multiplicerar du 100 kg med 0,6 vilket ger 60 kg ZeoAqua.

Läs mer

Slut i lager kontakta oss för ytterligare information