Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Poolsäkerhet

Du som äger en pool ska enligt svensk lagstiftning ordna med de säkerhetsanordningar som behövs för att undvika badolyckor. Bestämmelserna säger att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas. Detta gäller för alla som äger pool, oavsett om du har barn eller inte.

Miami Lamell kantmontage poolskydd lamellskydd
Miami Lamell är ett mycket kraftigt poolskydd som klarar att bära en person på upp till 90 kg.

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Båda innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm.

Lämplig skyddsanordning

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Alla våra poolskydd förutom solfolien uppfyller Boverkets rekommendationer om skyddstäckning ovan.
Du hittar alla våra poolskydd via länken nedan:
Poolskydd

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Man måste då kunna visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen. Om du undrar om din pool uppfyller samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med en bedömning av byggnadsnämnden i din kommun.

Övriga riktlinjer gällande säkerhet i och runt poolen

  • Spring inte runt poolen.
  • Dyk inte med huvudet före om poolen är grundare än 2 meter.
  • Barn som badar ska alltid övervakas av vuxen.
  • Små barn bör bada på gripavstånd.
  • Låt aldrig ett annat barn övervaka badningen.
  • Alkohol bör inte förtäras i och runt poolen.
  • Trappsteg och stegar kan vara hala. Var försiktig så att du inte halkar då du går i och ur poolen.

Informationen om Boverkets regler kring poolsäkerhet är hämtad på denna sida:
Omboende – poolsäkerhet