Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Rengör linern i poolen

Vid badning hamnar kosmetika, oljor och hudvårdsprodukter i poolvattnet. Dessa bildar, tillsammans med pollen och andra föroreningar från luften, en tunn hinna på vattenytan och med tiden bildas en smutsrand på linern. Får den sitta kvar för länge kommer den att bli svår att tvätta bort. Skrubba därför vattenlinjen minst en gång i veckan.

Water Lilly Fettabsorbator 6 st
Water Lilly suger åt sig smuts, poolen och fett från vattenytan och hjälper dig hålla poolen ren.

För att minska mängden smuts som fastnar på linern finns en produkt som heter Water Lily. Blomman placeras i ytvattenrenaren eller direkt i poolen och suger där åt sig kroppsfett, sololjor och andra feta substanser. Även pollen och föroreningar från luften som landar i vattnet absorberas av blomman.

Få bort svåra fläckar på poollinern

Vid svårigheter med att få linern ren kan medlet SuperGel Liner Cleaner användas. Tack vara gelkonsistensen lämpar sig produkten extra väl för rengöring av lodräta ytor. För pooler med både klor och Baquacil. Används förslagsvis med skrubber med behållare, det perfekta verktyget för rengöring av vattenlinjen. Observera dock att SuperGel Liner Cleaner inte går att dosera i skrubberns behållare. Istället klickar du ut en del Liner Cleaner på skrubbern och borstar sedan poolväggen försiktigt.

Saniklar Supergel Liner Cleaner linerrengöring
Svårt att få bort smuts på linern? SuperGel Liner Cleaner hjälper dig!

Rengör poolduken med SuperGel Liner Cleaner:

• SuperGel Liner Cleaner appliceras i ett tunt lager med en svamp, skrubber eller borste.
• Låt produkten verka i 10 minuter och skölj sedan rent.
• Vid kraftig nedsmutsning eller grova beläggningar kan det vara nödvändigt att upprepa proceduren.
• Tänk på att alltid använda skyddshandskar av exempelvis PVC eller gummi när du hanterar SuperGel Liner Cleaner.

Var rädd om din liner

Den beräknade livslängden för en liner är cirka 10-15 år. Den reduceras dock kraftigt av felaktig användning av poolkemi, för hög vattentemperatur och felaktigt pH-värde. Det är därför viktigt att du kontrollerar vattenkvaliteten med jämna mellanrum och att du inte överdoserar poolkemikalierna. Var extra vaksam om du använder klor i din pool. För högt klorvärde gör nämligen att linern bleks. Vattentemperaturen får inte heller överstiga 32 grader Celcius, det kan skada mjukgöraren i linern.