Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Vinterstäng poolen

Och vips så var det dags att stänga poolen för vintern. Den här instruktionen är väldigt utförlig men låt dig inte skrämmas av dess längd. Första gången kan det kännas mycket men för varje år kommer det att kännas enklare och enklare tills du tillslut kan det hela utantill. Hela processen med att vinterstänga poolen börjar med att du en dag bestämmer dig för att det är färdigbadat för i år.

Vinterstäng poolen
Allt som skvallrar om att det finns en pool under snötäcket är de röda backarna som skyddar poolbelysningen.

Stäng av värmen

Börja med att stänga av eventuell värme till poolen. Låt reningsverket fortsätta arbeta och dosera som vanligt med kemikalier tills pooltemperaturen sjunker under +10°C. Vinterstänger du vid högre temperatur ökar risken för tillväxt av alger, vilket innebär att du måste tillsätta mer kemikalier och lägga mer tid på att städa poolen till våren. När vattentemperaturen sjunkit till cirka 10°C kan poolen stängas för vintern. Observera att poolen ska vinteriseras med full vattennivå. Lämplig nivå är att vattnet slutar ungefär mitt på ytvattenrenaren.

Städa och dosera kemi

 • Städa poolen noga.
 • Backspola sandfiltret.
 • Mät pH-värdet. Justera vid behov till 7,2 – 7,6.
 • Mät PHMB. Justera vid behov till 50 ppm.
 • Dosera 2 liter Shock per 10 m³ vatten.

Pooldelar

 • Stäng av cirkulationspumpen. Bryt strömmen i huvudcentralen och koppla ifrån säkringen till poolbelysningen så att inget kan startas av misstag.
 • Plugga igen in- och utlopp med vinterpluggarna.
 • Montera frysskyddsflaskan i ytvattenrenaren.
 • Skruva lös belysningsinsatsen och förvara dem under skydd på pooldäcket eller nedsänkta till botten i poolen.
 • Demontera och rengör eventuell poolstege.

Rör och kopplingar

 • Lossa på kopplingarna efter ventilerna i maskinrummet så att rören töms på vatten. Samtliga grå rör och kopplingar måste tömmas på vatten om frysrisk finns, annars kommer rören att spricka när de fryser.
 • Ventilerna till och från poolen lämnas öppna.

Pump

 • Töm pumpen på vatten genom att lätta på avtappningspluggarna i botten på pumphuset. Om du är osäker på var pluggarna sitter, titta i pumpens manual.
 • Öppna locket och ta ur silkorgen.
 • Lätta på unionsmuttrarna så att rören töms.

Sandfilter

 • Ställ centralventilen i läge Winter eller Waste.
 • Skruva bort siktglas och manometer från centralventilen. Förvara dessa på en frostfri plats.
 • Lätta på den mindre avtappningspluggen för att tömma tanken på vatten. Lätta inte på den stora, då finns det risk att sanden rinner ur tanken. Läs filtrets manual om du är osäker.

Värmepump

 • Skruva lös eventuell värmepump eller annan värmekälla och töm den på vatten. Förvaras gärna frostfritt.

Poolskydd

 • Täck poolen med skydd eller vinterplåtar.

Hjälp med vinterstängningen

Ännu utförligare instruktioner för hur du vinterstänger din pool finns i Skötselguiden. Om du inte vill vinterisera din pool själv erbjuder nästan alla våra återförsäljare vinterstängning som service. Kontakta din lokala återförsäljare för att få hjälp.
Hitta återförsäljare