Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Bra baddjup i pool
Fördelar med att köpa pool tidigt på året
Välj färg på liner
Köpa specialdesignad pool
Sex anledningar att bygga pool på hösten
Välj en svensk miljöpool
En poolstomme i världsklass
Så fungerar en pool
Försäkra din pool
Markpool eller ovanmarkpool − vad är skillnaden?
Behöver man bygglov för pool?
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Behöver man bygglov för pool?

Oftast behövs inte bygglov för att bygga pool, men beroende på hur du bygger och vilka tillval du gör kan anmälan eller bygglov ändå krävas. Reglerna är dessutom olika mellan olika kommuner, så det finns inget generellt svar som gäller i hela Sverige. Innan du bestämmer dig bör du därför ta reda på om din tänkta pool kräver bygglov, marklov eller anmälan.

rektangulär pool

Bygglov för pool behövs sällan

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men beroende på hur poolen ser ut och är konstruerad kan bygglov ändå krävas. Innan du börjar bygga din pool är det viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Du kan få betala en avgift eller bli tvungen att riva poolen om du bygger den utan bygglov, marklov eller anmälan om detta krävs.

Din lokala försäljare kan också ge information om vad som gäller i just din kommun.
Hitta min närmaste återförsäljare

Bygglov för pooltak

Om poolen ska förses med ett pooltak kan själva taket kräva bygglov. Det styr styr om ett pooltak kräver bygglov eller ej är i huvudsak dess höjd och om det är genomskinligt eller ej.

Vi har både höga och låga pooltak, se vårt sortiment nedan:
Pooltak Diamant

Bygglov för altan eller plank runt poolen

Om du planerar att bygga en altan eller sätta upp ett plank runt poolen kan det behövas bygglov för det. Höjden på planket eller altanen är i huvudsak det som avgör om bygglov krävs eller ej. Den högsta tillåtna höjden varierar mellan kommuner.

Marklov för att ändra marknivån

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Om du planerar att förändra marknivån på tomten i samband med poolbygget kan du alltså behöva marklov för detta.

Anmälan för anslutning av pool till allmänt vatten

Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Tänk på säkerheten

Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Du kan läsa mer om Boverkets regler för skydd mot olycksfall i vår artikel nedan:
Poolsäkerhet

 

Informationen på denna sida är hämtad från Boverket.
Pool – Boverket