Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Bra baddjup i pool
Fördelar med att köpa pool tidigt på året
Välj färg på liner
Köpa specialdesignad pool
Sex anledningar att bygga pool på hösten
Välj en svensk miljöpool
En poolstomme i världsklass
Så fungerar en pool
Försäkra din pool
Markpool eller ovanmarkpool − vad är skillnaden?
Behöver man bygglov för pool?
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Så fungerar en pool

Att vattnet inte ska stå still i en pool vet de flesta, men hur ser det bakomliggande systemet egentligen ut? Vad händer med vattnet som sugs ut ur poolen och hur kommer det tillbaks till poolen igen? Här förklarar vi enkelt hur vattnet flödar genom systemet, vilka maskiner som gör vad och varför det är så bra att ha ett extra utlopp.

Flödet i poolen - så fungerar en pool Miami Pool

1. Ytvattenrenaren

Vattnets flöde genom poolsystemet börjar med att vattnet sugs in i det bakomliggande systemet, antingen via ytvattenrenaren eller utloppet. Ytvattenrenaren har som uppgift att hålla vattenytan fri från skräp. I ytvattenrenaren sitter en så kallad silkorg som samlar upp och hindrar stora partiklar såsom löv och insekter från att sugas in i poolpump och filter.

2. Miami Pools extra utlopp

Om vattennivån skulle sjunka lägre än ytvattenrenaren, eller om silkorgen är så full av partiklar att vattnet inte sugs ned i systemet, har alla pooler från oss ett extra utlopp. Utloppet är placerat längre ner än ytvattenrenaren och säkerställer på så sätt att pumpen inte går torr och förstörs om vattnet inte kommer in via ytvattenrenaren. Utloppet bidrar även till bättre cirkulation.

3. Cirkulationspump

Från ytvattenrenaren och det extra utloppet dras separata rör fram till en cirkulationspump, även kallad poolpump. Cirkulationspumpens jobb är, precis som det låter, att se till att vattnet flödar genom systemet och inte blir stillastående.

4. Filter

Den vanligaste filtertypen för rening av poolvatten är sandfilter. Vattnet renas genom att det trycks genom sanden i filtrets tank. När sanden blir smutsig minskar genomströmningen och en backspolning måste genomföras. Sanden rengörs då och det smutsiga vattnet leds direkt till avloppet.

5. Extra utrustning

Om du vill utrusta din pool med till exempel en UV-lampa, en saltklorinator eller en kemikaliedoserare ska denna utrustning placeras mellan poolens filter och värmaren.

6. Värmesystem

Från filtret flödar nu rent och fräscht vatten vidare för att värmas. Det finns flera olika sätt att värma en pool, vanligast är med en värmepump. Oavsett vilket värmesystem som väljs ska värmaren placeras innan inloppen i poolsystemet.

7. Inlopp

Efter att vattnet passerat värmaren flödar det vidare ut i poolen via två inlopp med riktbara insprutningsmunstycken.

Sätt ihop din drömpool

I poolkonfiguratorn kan du enkelt sätta ihop ett poolpaket och få pris direkt på skärmen. Om du vill få stöd och råd när du skapar ditt poolpaket hjälper din återförsäljare dig gärna.

Bygg drömpoolen