Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Fördelar med pooltak
Tillval till Diamant pooltak
Välj dörr till pooltaket
Lär dig om pooltakets olika delar
Så väljer du storlek på pooltak
”Att välja tak till poolen var en självklarhet”
Välja pooltak
Vanliga frågor om pool

Lär dig om pooltakets olika delar

Hur ett pooltak ser ut vet de flesta, men hur är det egentligen uppbyggt och vad heter alla olika saker? Här får du lära dig mer om ett pooltaks olika delar, dess namn och funktioner. Nedan ser du en grundskiss över ett pooltak. Där har vi också märkt ut med siffror vilka delar som är vad så att du lätt kan följa med i listan nedan.

 1. Sektioner

  Ett pooltak är uppbyggt av ett antal sektioner. Ju längre tak du ska ha, desto fler sektioner blir det. Sektionerna är alltså enkelt förklarat det som är själva taket.

 2. Klarglas eller kanalplast

  Sektionerna är tillverkade av klarglas eller kanalplast, beroende på vad du själv väljer. Egentligen är även klarglaset en plast, så du behöver inte vara orolig för att det ska gå sönder. Om man ska välja klarglas eller kanalplast är en smaksak i mångt och mycket. Kanalplasten har fördelen att den håller värmen något bättre, men istället är den svår att se igenom. Du kan välja mellan två olika nyanser på plasten, transparent eller tonad. Färgen och materialet, d.v.s. om du väljer klar- eller kanalplast, har stor inverkan på det slutgiltiga resultatet.

 3. Profiler

  Själva plasttaket hålls på plats och ramas in av plåtramar, så kallade profiler. Du kan välja mellan olika färger på profilen, bland annat finns den i silver och antracit (svart).

 4. Skenor

  Sektionerna löper i skenor som placeras efter poolens långsidor. Skenorna kan placeras på marknivå, d.v.s. i samma höjd som poolen, eller sänkas ner i eventuell trall eller dylikt. Varje sektion löper i ett eget spår på skenorna. Detta innebär att ju fler sektioner ditt tak har, desto bredare blir skenorna.

 5. Förlängningsskenor

  Taket levereras som standard med lika långa skenor som taket ska vara långt. Vill du ha skenor som sticker utanför taket, till exempel för att kunna skjuta av hela taket från poolen, kallas detta för förlängningsskenor eller extra skenor. Dessa beställer du själv till ditt tak baserat på hur långa du önskar ha dem.

 6. Dörr eller vädringslucka

  I priset på alla våra tak ingår en standarddörr. Utöver våra två standarddörrar finns ytterligare en dörrmodell och två så kallade vädringsluckor. Dörrarna och luckorna finns i olika utföranden och kan placeras lite olika beroende på vilken modell på öppning du väljer.

 7. Mått

  När vi pratar om takens mått är det alltid innermåtten som anges. Bredden på taket, exempelvis 4,25 meter, avser alltså hur stort mellanrum det är invändigt mellan skenorna. Det kan vara bra att ha i åtanke när du beställer. Gällande hur stort tak du ska beställa finns det många faktorer att ta hänsyn till och mycket att tänka på. Du kan läsa mer om detta på nästa uppslag.

 8. Höjd

  Om du utgår från att du står med näsan mot taket och att du skjuter det från dig så står du vid takets högsta sektion. Varje sektion bygger ett antal centimeter, så ju fler sektioner desto högre pooltak.