Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool
Jag har svårt att få till pH-värdet
Det bildas skum i min pool
Det droppar vatten under min pump
Mitt poolvatten är grönt
Mitt poolvatten är mjölkigt, dimmigt eller grumligt
Min liner har gått sönder
Poolens vattennivå sjunker
Min pool har dålig/försämrad cirkulation

Det bildas skum i min pool

Om du får skum i poolen kan det bero på att det kommer in luft i poolsystemet, att du överdoserat kemikalier eller att du har felaktig vattenbalans. Vid användning av Baquacil är det vanligt att vattnet skummar lite vid badning. Om vattnet skummar trots att ingen badar kan något av följande vara fel.

Skum på grund av luft i systemet

Skum kan bara bildas om luft kommer in i vattnet, den vanligaste orsaken är att cirkulationssystemet inte är tätt. Det sugs då in luft mellan ytvattenrenaren och trycksidan på cirkulationspumpen. Det vanligaste stället där luft kommer in är via pumplocket, att det blivit en spricka i det eller att packningen blivit otät.

Skum på grund av överdosering av Baquacil

Vid användning av Baquacil kan skum bildas om vattnets kalciumhårdhet är för låg eller om man överdoserat PHMB eller Check. Vid överdosering smakar vattnet ofta lite bittert. Jämför gärna din egen dosering med våra rekommendationer för Baquacil. Du får inte bättre vattenkvalitet för att du doserar mer kemikalier än rekommenderat, så därför bör du hålla dig till våra rekommendationer. Det är dessutom bättre för plånboken.

Skum på grund av för mjukt vatten

Om du kontrollerat att du inte har något luftintag och att du doserar rätt mängd kemi är kalciumhårdheten sannolikt för låg. Mät denna och justera vid behov med Hardness Max. Har du inte mätinstrument för att mäta kalciumhårdheten kan du kontakta din återförsäljare eller beställa ett vattenprov från oss.