Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Optimala vattenvärden

För att få rent och klart vatten är det viktigt att vattnet har rätt värden och är i balans. Utöver att du behöver tillsätta kemikalier för desinfektion, såsom Baquacil, behöver du även hålla koll på vattnets pH-värde, alkalinitet och kalciumhårdhet. Detta kallas för vattenbalans.

Pooltak Linie Diamant Miami Pool pool tak
För att få kristallklart och rent poolvatten krävs rätt vattenbalans.

Nedan finner du en lista med allt du kan behöva mäta och vilka de optimala värdena är beroende på vad du har för kemi i poolen.

Alla pooler

Oavsett vad du har för typ av pool och vilka kemikalier du använder ska du mäta och justera pH, alkalinitet och kalciumhårdhet:

  • pH: 7,2 – 7,6
  • Alkalinitet: 80 – 120 ppm
  • Kalciumhårdhet: 180 – 250 ppm

Baquacilpool

I en Baquacilpool ska du även mäta PHMB (Baquacil):

  • PHMB: 30 – 50 ppm

Klorpool

I en klorpool ska du även mäta fritt och bundet klor samt cyanursyra:

  • Fritt klor: 0,5 – 1,6 ppm
  • Bundet klor: Max 0,5 ppm
  • Cyanursyra: 25 – 30 ppm (gäller endast utomhuspooler)

Pool med saltklorinator

I en pool med en saltklorinator, det vill säga en maskin som omvandlar salt till klor, ska du mäta pH, alkalinitet och kalciumhårdhet enligt den översta tabellen samt samtliga värden från klortabellen.
Utöver detta ska du även mäta salthalten:

  • Salt: Max 250 ppm

Hjälp med kemikaliedosering

Behöver du hjälp med hur mycket kemikalier du ska dosera i din pool? Via länken nedan hittar du vår poolkemiberäkare. I den matar du in dina vattenvärden och får direkt svar på vad och hur mycket du behöver dosera.

Beräkna poolkemi