Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Dosera Baquacil

Förutom att kontrollera pH, alkalinitet och kalciumhårdhet med jämna mellanrum ska du kontinuerligt mäta och dosera Baquacil. Observera att dessa värden är riktvärden att utgå från. I din pool kanske du behöver mer eller mindre kemi.

Köpa pool Miami Pool

Dosera Baquacil vid uppstart

Kemin sprids ut i poolen utan att blandas. Pumpen ska vara igång vid tillsättning. Vid uppstart, d.v.s. enbart vid nytt poolvatten, gäller följande dosering:
5 dl PHMB per 10 m³
1 dl Check per 10 m³
2 L Shock per 10 m³

Underhållsdosering med Baquacil

PHMB

Baquacil PHMB är medlet som säkerställer att vattnet är bakteriefritt. PHMB ska bara doseras om värdet i poolen sjunker under 30 ppm. Förbrukningen styrs mycket av badbelastningen. Till en början kan du ta för vana att mäta PHMB en gång i veckan, men successivt kan detta göras mer sällan då PHMB är långtidsverkande. Är värdet under 30 ppm tillsäts 2,5 dl PHMB per 10 m³ poolvatten. Överdosering är inte farligt men märks genom att vattnet smakar bittert och att skum bildas på vattenytan vid badning.

Check

Baquacil Check förebygger uppkomsten av alger som gör vattnet grönt och grumligt. Rekommenderad dosering är 0,5 dl per 10 m³ vatten varje vecka vid soligt väder. Vid längre kalla och mulna perioder kan doseringen minskas då algtillväxten är låg vid låg utetemperatur. Dosera då exempelvis 1 dl per 10 m³ vatten varannan vecka. Överdosering är inte farligt men märks genom att vattnet smakar bittert och att skum bildas på vattenytan vid badning.

Shock

Baquacil Shock bryter ner organiska ämnen från de som badar. Rekommenderad dosering är 2 liter per 10 m³ vatten en gång i månaden eller efter en dag med hög badbelastning.

Lathund Baquacil underhållsdosering

Check: 0,5 dl per 10 m³ varje vecka
Shock: 2 liter per 10 m³ en gång i månaden
PHMB: 2,5 dl per 10 m³ om värdet sjunker under 30 ppm