Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool
Jag har svårt att få till pH-värdet
Det bildas skum i min pool
Det droppar vatten under min pump
Mitt poolvatten är grönt
Mitt poolvatten är mjölkigt, dimmigt eller grumligt
Min liner har gått sönder
Poolens vattennivå sjunker
Min pool har dålig/försämrad cirkulation

Mitt poolvatten är mjölkigt, dimmigt eller grumligt

Den vanligaste orsaken till mjölkigt, dimmigt eller grumligt vatten är bristande filtrering eller felaktigt pH-värde, men det kan bero även på andra saker. Det grumliga uppstår när små partiklar som flyter omkring i vattnet inte fastnar i filtret. Det kan bero på att de är för små eller att filtermediumet är mättat. Eftersom mjölkigt/dimmigt eller grumligt vatten kan bero på flera saker kommer här en lista med saker att testa.

Åtgärda grumligt/mjölkigt vatten

Börja med punkt 1, om vattnet inte blir bra, gå vidare till punkt 2 och så vidare.

  1. Börja med att kontrollera pH och alkalinitet. Justera vid behov. Vänta minst 2 timmar innan du eventuellt går vidare till steg 2.
  2. Om vattnet fortfarande är mjölkigt eller grumligt, backspola filtret. Vänta minst 8 timmar innan du eventuellt går vidare till steg 3.
  3. Om det var länge sedan du doserade Baquacil Shock ska du nu tillsätta 2 liter Shock per 10 m³ poolvatten. Vänta minst 8 timmar innan du eventuellt går vidare till steg 4.
  4. Tillsätt flockningsmedel, ex Saniklar Clear Water. Flockning gör att de små partiklarna klumpar ihop sig och lättare fastnar i filtret eller sjunker till botten. Följ instruktionerna på flockningsmedlet.
  5. Upprepa vid behov ytterligare en gång.