Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Flocka poolen mot grumligt vatten

Ibland poolen upplevas som mjölkig eller grumlig, det vill säga att vattnet är vitaktigt och inte helt klart. Detta kan till exempel ske efter uppstart och försvinner då normalt efter ett par dagars filtrerande. Om det inte försvinner behöver vattnet flockas. Detta gör att de små partiklarna som flyter omkring i vattnet klumpas ihop och lättare fastnar i sandfiltret eller sjunker ner till botten. Vid mindre problem kan du använda Sunflock Magic Rolls. Detta är en rulle med tabletter som läggs direkt i ytvattenrenaren. Den hjälper till att klumpa ihop partiklarna. Vid kraftigare problem kan det mer snabbverkande medlet Clear Water tillsättas.

Saniklar Clear Water 3 liter

Flocka poolen med Clear Water

  1. Tillsätt 250 ml Clear Water per 10 m³ poolvatten efter poolens kanter. Cirkulationen ska vara igång vid tillsättning.
  2. Låt medlet verka i minst 8 timmar.
  3. Backspola sandfiltret och dammsug poolbotten. Om du är osäker på hur man backspolar och dammsuger finns instruktioner i artiklarna Backspola sandfiltret och Dammsuga poolen.
  4. Vid kraftiga problem kan denna procedur behöva upprepas ytterligare en gång.