Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Byta sand i sandfilter

Sanden i filtret fångar upp stora mängder smuts. Genom att regelbundet genomföra backspolningar rensas mycket av denna smuts bort men fett, kosmetikarester och kalk tenderar att bli kvar.

Vart sjätte år bör du byta sanden i filtret helt och hållet. Detta görs enklast vid säsongsuppstart då filtret är tömt på vatten och inget extra arbete krävs.

Så här byter du sand i sandfiltret

  1. Lyft av centralventilen från filtertanken och trä en plastpåse över stigaröret i sandfiltrets mitt.
  2. Gräv försiktigt ur sanden med en spade eller använd en våtdammsugare för att suga upp sanden.
  3. Kontrollera så att dysorna på röret inte är skadade.
  4. Återfyll med filtersand, kornstorlek 0,6-0,8 mm om inget annat anges på filtret eller i instruktionen. Om ingen rekommenderad sandmängd finns på filtret, återfyll cirka 2/3 av tanken med sand. Häll försiktigt i sanden tills att dysorna är täckta, annars finns risk att dessa skadas.