Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Rengör din poolvärmepump

Det är viktigt att du sköter om och rengör din poolvärmepump. En poolvärmepump behöver luftcirkulation för att fungera. Skulle cirkulationen minska tappar värmepumpen effekt och den klarar då inte av att värma din pool. När luften pressas genom värmepumpen följer även pollen, gräs och andra små partiklar med. Med tiden täpper dessa till luftkanalerna genom värmepumpen. Kontrollera med jämna mellanrum att inte luftkanalerna är tilltäppta och rengör vid behov.

Easy foam rengöring för värmepump
Easy foam rengöring för värmepump

En poolvärmepump behöver viss skötsel för att vara maximalt effektiv. En värmepump bör rengöras varje till vartannat år beroende på hur lång poolsäsong du har. Står pumpen på en plats där det är väldigt mycket pollen eller föroreningar i luften kan du till och med behöva göra rent poolvärmepumpen två gånger om året.

För effektiv rengöring av din värmepump rekommenderar vi det mycket lättanvända medlet Easy Foam.

Så rengör du din poolvärmepump med Easy Foam

  1. Bryt strömmen till värmepumpen.
  2. Spraya Easy Foam längst ner i kondensorn och arbeta metodiskt uppåt.
  3. Mycket snabbt bildas ett expanderande skum som tvingar ut all smuts. Låt skummet verka klart. Rengöringen blir mer effektiv om kondensorn är varm.
  4. Skölj noga med vatten efter avslutad rengöring.