Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Maskinellt underhåll

Att sköta om sin pool är det bästa sättet att frigöra tid för bekymmersfritt umgänge runt den. I denna artikel beskriver vi det maskinella underhållet av din pool. Här ingår bland annat kontroll av silkorgar samt den veckovisa backspolningen av sandfiltret.

 

Cirkulationspump

Cirkulationspumpen i sig behöver i normala fall inget underhåll. En bra sak är dock att med jämna mellanrum titta så att inget läckage finns under pumpen, det kan vara ett tecken på att axeltätningen gått sönder. Kontrollera gärna någon gång i månaden, eller om cirkulationen upplevs vara försämrad, att inte pumpens silkorg är igensatt. Töm vid behov.

Ytvattenrenare

Ytvattenrenarens klafflucka, d.v.s. den lilla luckan som sitter fram på ytvattenrenaren, gör att strömhastigheten ökar så att skräp från poolens vattenyta sugs in i ytvattenrenaren. I ytvattenrenaren sitter det en silkorg. I den fastnar större skräp som hamnar i poolen, till exempel löv. Mindre partiklar, såsom barr och insekter, sugs ner genom silkorgen och hamnar i sandfiltret. För att undvika detta rekommenderar vi att produkten Net Skim används. Det är en finmaskig strumpa som träs över silkorgen och ser till att även små partiklar fastnar där. Detta i sin tur gör att belastningen på sandfiltret minskar eftersom det blir mindre skräp som hamnar i sanden. Dessutom minskar risken för att pumpen ska täppas igen.

Oavsett om du använder Net Skim eller ej måste du med jämna mellanrum kontrollera att silkorgen i ytvattenrenaren inte är full med skräp eftersom cirkulationen då försämras. Kontrollera därför silkorgen ofta, minst en gång i veckan, och töm den vid behov.

Sandfilter

Det är viktigt att man håller sanden i sandfiltret ren eftersom poolvattnet annars inte renas lika effektivt. Sanden i filtret binder nämligen smuts som gör det svårare för vattnet att passera filtret på rätt sätt. Eftersom detta försämrar filterkapaciteten behöver smutsen som bildas forslas bort. Detta görs med en så kallad backspolning. När man backspolar rör man om sandbädden vilket gör att sanden inte packas till en hård massa.

Backspolning ska i normala fall genomföras en gång i veckan. Du bör där emellan hålla koll på manometern på sandfiltret. Om trycket ökar kan sanden vara tilltäppt. En backspolning ska då genomföras direkt. Om trycket är lägre än normalt kan det ha bildats gångar i filtermediumet. Även då bör filtret backspolas direkt. Vad som räknas som bra tryck varierar mellan manometrar, men ett tips är att sätta en markering för var trycket ligger när filtret är nytt. På så sätt kan du hålla koll på vad som är ett bra värde och om det förändras.

En instruktion för du man backspolar hittar du nedan:
Backspolning av sandfilter