Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Underhåll av poolvattnet

När det kommer till kemikaliedosering är alla pooler olika. En mängd faktorer såsom badbelastning, poolskydd och utetemperatur påverkar till exempel hur mycket skötsel och kemi som krävs. Det är därför svårt att ge någon generell dosering som passar alla pooler i alla lägen. Försök att lära dig hur din pool fungerar tillsammans med kemin. Det gör att du sparar pengar och minskar bekymren.

Miami Pool vattenprov pool vattenprov spa

I denna artikel går vi igenom pH, alkalinitet och kalciumhårdhet. Dessa värden är generella och gäller för alla pooler oavsett vad du doserar med för kemi. Vill du läsa om hur du doserar Baquacil kan du gå till artikeln nedan:
Dosera Baquacil

pH

Det absolut viktigaste när det kommer till underhåll av poolvattnet är att se till att pH-värdet är korrekt. Det är därför viktigt att kontinuerligt mäta pH-värdet, gärna så ofta som en gång i veckan. Ett felaktigt pH-värde kan bland annat leda till att poolkemikalierna tappar sin funktion eller att poolens liner tar skada. Gör det därför till en rutin att minst en gång i veckan mäta och justera pH-värdet så att det ligger mellan 7,2 och 7,6.

Justera pH-värdet i poolen

Ett för lågt pH justeras med pH Plus. Ett för högt pH justeras med pH Minus. Sprid ut den rekommendera mängden av produkten över största möjliga vattenyta. Cirkulationspumpen bör gå under och efter tillsättningen. Efter cirka 15 minuter kan effekten kontrolleras genom en ny pH-mätning. Upprepa vid behov.

 

Alkalinitet

Om du tycker att det är svårt att få pH-värdet stabilt kan detta bero på att alkaliniteten är felande. Alkaliniteten styr nämligen pH-värdet och för låg alkalinitet gör att pH-värdet inte går att justera korrekt. Ta gärna för vana att då och då kontrollera alkaliniteten och justera vid behov till 80-120 ppm. Förutsatt att du inte har problem med pH-värdet räcker det normalt att kontrollera alkaliniteten någon gång i månaden.

Justera alkaliniteten i poolen

Om värdet är för lågt justeras det med Alka Plus, om det är för högt justeras det med pH Minus. För att höja alkaliniteten, sprid ut den rekommendera mängden över största möjliga vattenyta. Pumpen bör gå under och efter tillsättningen. För att sänka alkaliniteten ska du tillsätta pH Minus utblandat i en hink med cirka 10 liter vatten på samma ställe i poolen. Pumpen ska vara avstängd vid tillsättningen. Efter cirka 20 minuter kan pumpen startas och effekten kontrolleras med en ny mätning. Upprepa vid behov.

 

Kalciumhårdhet

Får du problem med att ditt vatten skummar vid badning kan detta bero på att vattnet är för mjukt, d.v.s. att kalciumhårdheten är för låg. Ett korrekt värde för kalciumhårdhet är 180-250 ppm. Är det lägre än så doserar du med Hardness Max. Förutsatt att du inte har problem med skummande vatten behöver du normalt sett inte mäta kalciumhårdheten.

Höj vattenhårdheten i poolen

Du höjer kalciumhårdheten genom att dosera med Hardness Max. Lös upp den mängd Hardness Max som ska doseras i en hink med varmt vatten. Sprid ut den rekommendera mängden av produkten över största möjliga yta, framför allt på poolens djupaste delar. Cirkulationspumpen bör gå under och efter tillsättningen. Efter cirka 30 minuter kan effekten kontrolleras genom en ny mätning. Upprepa vid behov.

 

Få hjälp att räkna ut behovet

I vår kemiberäknare kan du få hjälp att räkna ut hur mycket kemikalier du ska dosera. Mät ditt poolvatten, mata in värdena och få svar direkt.

Räkna ut min poolkemi