Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool
Jag har svårt att få till pH-värdet
Det bildas skum i min pool
Det droppar vatten under min pump
Mitt poolvatten är grönt
Mitt poolvatten är mjölkigt, dimmigt eller grumligt
Min liner har gått sönder
Poolens vattennivå sjunker
Min pool har dålig/försämrad cirkulation

Jag har svårt att få till pH-värdet

Om pH-värdet inte ligger mellan 7,2 och 7,6 regleras det med pH Plus eller pH Minus. Vattnets alkalinitet är kopplat till pH-värdet. Ett felaktigt alkalivärde gör pH-värdet instabilt och svårjusterat. Kontrollera alkaliniteten och justera vid behov. Ett korrekt värde för alkalinitet är mellan 80 och 120 ppm. Om värdet är för lågt justeras det med Alka Plus. Om värdet är för högt justeras det med pH Minus.

Är du osäker på vattenvärdena och hur du doserar kemikalier kan du läsa mer i vår artikel Optimala vattenvärden eller Underhåll av poolvattnet.

Hjälp att räkna ut kemibehovet

I vår poolkemiberäknare kan du även mata in dina egna vattenvärden och få ett exakt svar på vad och hur mycket du ska dosera i just din pool.
Till poolkemiberäknaren