Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool
Jag har svårt att få till pH-värdet
Det bildas skum i min pool
Det droppar vatten under min pump
Mitt poolvatten är grönt
Mitt poolvatten är mjölkigt, dimmigt eller grumligt
Min liner har gått sönder
Poolens vattennivå sjunker
Min pool har dålig/försämrad cirkulation

Min pool har dålig/försämrad cirkulation

  • Töm silkorgarna i både ytvattenrenaren och pumpen.
  • Kontrollera att det inte sitter smuts som blockerar vattenflödet, såsom löv eller hår, i det nedre utloppet.
  • Backspola sandfiltret. Instruktion för backspolning hittar du här.
  • Var det mer än sex år sedan du bytte sand i filtret kan du behöva göra det. Läs instruktionen här.
  • Kontrollera att det inte fastnat smuts i pumpens impeller/pumphjul genom att skruva lös pumphuset.

Har du testat eller kontrollerat allt detta utan att det blivit bättre? Kontakta din lokala återförsäljare.

Kontaktuppgifter till återförsäljare