Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Byt från klor till Baquacil

Att byta från klor till Baquacil är väldigt enkelt. Eftersom kloret i poolen förbrukas på bara ett par dagar behöver du inte göra ett långt uppehåll i doseringen. Vill du byta från en dag till en annan kan du använda Saniklar AntiChlor.

Gör såhär för att byta från klor till Baquacil:

• Sluta dosera med klor. Om du inte vill vänta alls väljer du att mäta klorvärdet direkt. Om det är högre än 0 ppm doserar du med AntiChlor enligt instruktionerna på förpackningen.

• Vill du inte använda AntiChlor väntar du tills att det gått två dagar från den senaste klordoseringen, mät sedan klorvärdet.

• Om klorvärdet är under 1,0 ppm kan du dosera med AntiChlor eller vänta ytterligare någon dag. Tänk dock på att du nu inte har ett fullgott bakterieskydd i poolen och att ingen därför bör bada.

• Om klorvärdet är 1,0 ppm eller högre kan du antingen fortsätta vänta fler dagar på att värdet ska sjunka eller dosera med AntiChlor för att snabba på processen tills att klorvärdet är 0.

• När klorvärdet är 0 kan du dosera med Baquacil enligt uppstartsinstruktionerna från artikeln Dosera Baquacil.