Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool
Jag har svårt att få till pH-värdet
Det bildas skum i min pool
Det droppar vatten under min pump
Mitt poolvatten är grönt
Mitt poolvatten är mjölkigt, dimmigt eller grumligt
Min liner har gått sönder
Poolens vattennivå sjunker
Min pool har dålig/försämrad cirkulation

Mitt poolvatten är grönt

Det gröna i ditt poolvatten är alger. Om du har fått alger i vattnet kan det ta några dagar att bli av med, så det är viktigt att du följer instruktionerna och är uthållig. Algbildning beror oftast på att du inte doserat tillräckligt med kemikalier i förhållande till antalet badande och temperaturen i luften och poolen. Får du plötsligt grönt vatten bör du därför också se över din kemikaliedosering. Är det väldigt soligt och varmt ute, eller att badandet ökat, bör du också dosera mer kemikalier. Det kan även bero på otillräcklig filtrering. Exempelvis för att cirkulationen är dålig, att pumpen inte går på full effekt dygnet runt, att du backspolar för sällan/kort tid eller att sandfiltret är smutsigt eller igensatt. Kontrollera därför både att du har korrekta vattenvärden och att den maskinella reningen med pump och sandfilter fungerar optimalt.

Bli av med grönt poolvatten

 1. Borsta väggar och botten manuellt.
 2. Backspola sandfiltret.
 3. Kontrollera nivån av Baquacil PHMB. Dosera vid behov upp till 50 ppm.
 4. Tillsätt en underhållsdos av Check, dubbeldos av Shock och en dos flockmedel, exempelvis Saniklar Clear Water. Är du osäker på hur mycket du ska dosera kan du läsa artikeln Dosera Baquacil eller instruktionen på respektive förpackning.
 5. Låt pumpen gå på full effekt dygnet runt. Borsta väggar och botten dagligen under behandlingen.
 6. När vattnet börjar klarna, bottensug poolen med centralventilen i läge Waste. Detta kan ta upp till 2-3 dagar.
 7. Justera vattennivån och mät och justera vid behov pH och PHMB. Du hittar information om Optimala vattenvärden här.
 8. Om poolen inte är ren efter 72 timmar med konstant filtrering, gör ytterligare en flockbehandling enligt instruktionerna på flockningsmedlet och upprepa steg 5-7.

Grönt vatten kan bero på dålig filtrering

Om du gjort detta under en veckas tid och varit noga med att följa instruktionerna ovan utan att du ser något bättring på poolvattnet är det sannolikt den maskinella reningen som är problemet. Några saker att undersöka är då:

 • Hur ofta backspolar du?
 • Backspolar du tills att vattnet i siktglaset är klart?
  • Om du är osäker på hur och hur ofta du ska backspola ditt sandfilter kan du läsa instruktionen för det här: Backspola sandfilter.
 • Är silkorgarna (både i ytvattenrenare och pump) rengjorda?
 • När rengjorde/bytte du sanden i filtret senast?
  • Om du är osäker på hur och hur ofta du ska rengöra eller byta sand/filtermedia i ditt sandfilter kan du läsa instruktionen för det här: Byta sand i sandfilter.
 • Är det bra hastighet på cirkulationen?
 • Går pumpen dygnet runt på full effekt?
 • Är allt korrekt inkopplat?
 • Började detta av sig självt?
 • Har du bytt något eller gjort något maskinellt som kan påverka det hela?

 

Har du testat eller kontrollerat allt detta utan att det blivit bättre? Kontakta din lokala återförsäljare.

Kontaktuppgifter till återförsäljare