Äga pool
Uppstart av ny pool
Hur mycket poolkemi behöver du?
Tips vid vinterstängning
Vinterstäng poolen
Flocka poolen mot grumligt vatten
Byta sand i sandfilter
Rengör din poolvärmepump
Energismart poolskötsel
Dammsuga poolen
Rengör linern i poolen
Backspola sandfilter
Maskinellt underhåll
Byt från klor till Baquacil
Dosera Baquacil
Underhåll av poolvattnet
Optimala vattenvärden
Sluta använda klor i poolen
Poolsäkerhet
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Vanliga frågor om pool

Uppstart av ny pool

Ska du starta din pool för första gången efter installation eller har du tömt poolen helt på vatten och ska nu starta den med nytt vatten? Här kan du läsa instruktioner för hur du ska dosera kemikalier och vad du behöver mäta vid uppstarten av din pool. Eftersom vi rekommenderar att Baquacil används gäller denna instruktion för detta. Har du klor, brom eller andra kemikalier i poolen, följ instruktionerna på respektive förpackning.

Miami Pool Rectangular Rektangulär pool

Uppstart av pool

Mät och justera pH-värdet

Kontrollera pH-värdet med valfritt testverktyg. Korrekt värde är 7,2-7,6. Justera vid behov med pH Minus eller pH Plus:

Sprid ut den rekommendera mängden av produkten över största möjliga vattenyta. Cirkulationspumpen bör gå under och efter tillsättningen. Efter cirka 15 minuter kan effekten kontrolleras genom en ny pH-mätning. Upprepa vid behov.

Mät och justera alkaliniteten

Kontrollera alkaliniteten med valfritt testverktyg. Korrekt värde är 80-120 ppm. Om värdet är för lågt justeras det med Alka Plus, om det är för högt justeras det med pH Minus:

För att höja alkaliniteten, sprid ut den rekommendera mängden över största möjliga vattenyta. Pumpen bör gå under och efter tillsättningen. För att sänka alkaliniteten ska du tillsätta pH Minus utblandat i en hink med cirka 10 liter vatten på samma ställe i poolen. Pumpen ska vara avstängd vid tillsättningen. Efter cirka 20 minuter kan pumpen startas och effekten kontrolleras med en ny mätning. Upprepa vid behov.

Mät och justera kalciumhårdheten

Kontrollera vattnets kalciumhårdhet. Korrekt värde är 180-250 ppm. Är värdet för lågt kan Baquacilen orsaka skum vid badning. Justera vid behov med Hardness Max:

Häll den rekommenderade mängden av produkten över största möjliga vattenyta. Cirkulationspumpen bör gå under och efter tillsättningen.

Dosera Baquacil

Kemin sprids ut i poolen utan att blandas. Pumpen ska vara igång vid tillsättning. Vid uppstart, d.v.s. enbart vid nytt poolvatten, gäller följande dosering:

5 dl PHMB per 10 m³
1 dl Check per 10 m³
2 L Shock per 10 m³

Vänta ett dygn, mät sedan pH och PHMB. Justera vid behov. PHMB-värdet ska ligga på 30-50 ppm.

Mjölkigt vatten efter uppstart

Vid uppstart kan poolen upplevas som mjölkig, d.v.s. att vattnet är vitaktigt och inte helt klart. Detta försvinner normalt efter ett par dagars filtrerande. Om det inte försvinner behöver vattnet flockas. Detta gör att de små partiklarna som flyter omkring i vattnet klumpas ihop och lättare fastnar i sandfiltret eller sjunker ner till botten. Vid mindre problem kan du använda Sunflock Magic Rolls. Detta är en rulle med tabletter som läggs direkt i ytvattenrenaren. Den hjälper till att klumpa ihop partiklarna. Vid kraftigare problem kan det mer snabbverkande medlet Clear Water tillsättas.

Vill du läsa mer om hur du behandlar en pool med grumligt eller mjöligt vatten finns en instruktion i artikeln nedan:

Mitt poolvatten är mjölkigt/grumligt